Regelluwe school.


Wij zijn wederom trots!!
Vanaf 1 januari 2016 mogen 44 scholen (gekozen uit voortgezet en basisonderwijs) deelnemen aan het project REGELLUWE SCHOLEN.
Alleen de scholen die minimaal 2 keer het predicaat EXCELLENT hebben gekregen zijn hier voor uitgenodigd. Obs De Vogelaar hoort daar bij!!!!
Regelluwe scholen mogen van de wet afwijken wanneer zij kunnen aantonen dat hierdoor het onderwijs voor de kinderen nog beter wordt.

Het team van obs De Vogelaar heeft besloten als speerpunt te kiezen "Educatieve keuzedagen". Op dat punt gaat De Vogelaar afwijken van de wet en dus ook van de verlofregeling op andere scholen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over de "Regeling educatieve keuzedagen", dan kunt u hier klikken.
Wilt u gebruik maken van de "Regeling educatieve keuzedagen", dan kunt u hier klikken om een aanvraagformulier te downloaden.