Obs De Vogelaar, een school met PIT.
Plezier, Inzet en Talentontwikkeling staan bij ons voorop.              

   De Vogelaar                                                   Het Eibernest

 

obs De Vogelaar in vogelvlucht:

 
* Aandacht voor het individuele kind
* Hoge leeropbrengsten
* Zelfstandig en samenwerkend leren
* Remedial teacher en eigen plusgroep
* Engels vanaf groep 1
* Bewegingsonderwijs en muziekonderwijs door vakdocenten
* Uitstekend geoutilleerd gebouw