Leerlingenraad


 Leerlingen hebben ook allerlei ideeën over wat al goed is en
wat er eventueel nog beter zou kunnen op school.
Wij betrekken de leerlingen in allerlei vraagstukken.
Vertegenwoordigers van de leerlingen zitten in de

l e e r l i n g e n r a a d.