Het bestuur.

 

Scholen met een eigen verhaal
De openbare basisscholen van Raalte en Olst-Wijhe werken samen onder de naam De Mare, stichting voor openbaar basisonderwijs Salland. Dat betekent dat u als leerkracht of onderwijsondersteunend personeel werkzaam bent bij één zelfstandige organisatie. De samenwerking biedt voordelen voor medewerkers en ouders. Door de bundeling van krachten is de continuïteit van het openbaar onderwijs bijvoorbeeld beter gegarandeerd. Meer schaalgrootte betekent ook verdere professionalisering, kwaliteitsverbetering en verbreding van de horizon. Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Er wordt kennis gedeeld over zorgcoördinatie en ICT en schooloverstijgende talenten worden beter benut. De gezamenlijke uitstraling en profilering geeft bovendien vertrouwen naar binnen en naar buiten toe. En last-but-not-least wordt ook de organisatie achter de scholen veel transparanter, waardoor ouders meteen zien welke waarden op de scholen worden gedeeld en wat de gezamenlijke missie en ambitie is. De scholen van De Mare hebben uiteraard ieder een eigen verhaal en identiteit, maar daarnaast maken ze samen onderdeel uit van een groter geheel, een gezamenlijk boek dat we met elkaar schrijven.


Onze waarden
De Mare hecht aan zelfstandigheid, aan het uitdragen van een zelfstandig karakter en een eigen profiel. Onze scholen hebben een onderscheidende kijk op ontwikkeling van leerlingen en onze medewerkers dragen uit waar we voor staan. De Mare hecht ook aan samenwerking. Leerlingen leren hoe de wereld in elkaar zit door met elkaar samen te werken en samen te leven. Diezelfde waarden zie je terug in de manier waarop medewerkers, directies, bovenschools management en bestuur met elkaar omgaan. De kernwaarden van waaruit wij wensen te handelen zijn resultaatgerichtheid en de wil om te verbeteren, een transparante en open manier van communiceren, betrouwbaarheid, teamgeest en ruimte voor onderlinge inspiratie.


Ons beeld
In onze naam De Mare laten we zien dat we graag in dialoog gaan met elkaar. De Mare betekent het mondeling overgeleverde verhaal. Een bericht zoals dat vroeger werd overgebracht door een heraut en zoals dat we dat nu doen in persoonlijke gesprekken. Natuurlijk worden er ook in de klas dagelijks verhalen verteld, die leiden tot een leerzame dialoog. In ons logo herken je het opengeslagen boek. Het figuurtje in de vorm van een M symboliseert de sprong van verleden naar toekomst en de manier waarop we dit doen: positief en enthousiast. Ook de drie kleuren hebben een betekenis. Het blauw staat voor betrouwbaarheid, het geel voor inspiratie en het rood voor dynamiek en daadkracht.


Onze scholen
Brede school de Kwintijn - Raalte - 0572 - 363606

OBS de Springplank - Heino - 0572 - 391521

OBS de Vogelaar - Raalte - 0572 - 363610

Onderwijsteam APT
OBS A.Bosschool - Wesepe - 0570 - 531610
OBS De Peperhof - Wijhe - 0570 - 522377
OBS Tellegen - Wijhe - 0570 - 521252

Onderwijsteam KLAVER
Jenaplanschool de Klimboom - Olst (Boskamp) - 0570 - 561836
OBS Dijkzicht - Welsum - 0570 - 561821
OBS De Holsthoek - Den Nul - 0570 - 561616
OBS Ter Stege - Olst - 0570 - 561805


Ondersteuning
Het stafbureau van De Mare bestaat uit de medewerkers Marjan Broekstra, Regine Hüttner en Benny Vis. Algemeen directeur is Adrie Bolijn. Het stafbureau verleent ondersteuning op het gebied van financiën, personeelsbeleid, Arbo-beleid, huisvesting en materiële zaken aan de twaalf openbare basisscholen en het stichtingsbestuur. Het stafbureau wordt op haar beurt ondersteund door het Onderwijsbureau Meppel ('t Ob).


Contact
Stichting De Mare
Monumentstraat 55d, 8102 AK Raalte
Postbus 45, 8100 AA Raaltetelefoon: 0572 - 347290


e-mail: info@de-mare-scholen.nl
website: www.de-mare-scholen.nl