Kanjertraining


 

Obs De Vogelaar in Raalte mag zich een echte kanjerschool noemen.
Dat betekent dat alle leerkrachten bevoegd zijn om als
KANJERLEERKRACHT
op te treden.


Kanjerleerkracht word je niet maar zo! Daar moet je wel wat voor doen!
De leerkracht moet in ieder geval een opleiding van 21 uur volgen!

 

 


De kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf
en anderen leert denken.
Er zijn 5 zeer belangrijke onderdelen van de kanjertraining:
1) We vertrouwen elkaar.
2) We helpen elkaar.
3) Niemand speelt de baas.
4) Je bent niet zielig.
5) We lachen elkaar niet uit.


Het doel van de kanjertraining is kinderen meer zelfvertrouwen te geven.
Daardoor gaan ze respectvoller met zichzelf en hun omgeving om.
De kinderen gaan zich veiliger voelen en voelen zich meer betrokken.
Ook leren ze hun gevoelens onder woorden te brengen.


Bij de kanjertraining wordt gesproken over 4 typetjes die d.m.v.
een petje zichtbaar worden. Bij elk typetje hoort een bepaald soort gedrag.
Hierdoor krijgen kinderen snel inzicht in hun eigen en andermans gedrag.
Dit zijn de 4 typetjes:

 

Het is ook de bedoeling dat de kinderen het onderscheid zien tussen
de persoon en het gedrag. Door bijvoorbeeld de vraag te stellen:
"Welke pet past bij het gedrag dat je nu vertoont?"
koppel je het gedrag los.
We zeggen ook niet:
"Je bent een pestvogel."
We zeggen wel:
"Je gedraagt je als een pestvogel."
Op deze manier corrigeren we het gedrag, zonder het kind het gevoel
te geven dat het wordt afgewezen.

 

 

 

 

 

Op verschillende plekken binnen de school hangen posters:

 

 


Welke materialen kunnen er gebruikt worden?


Het uiteindelijke doel van de Kanjertraining is dat ieder kind denkt:
Hier ben ik.
Het is goed dat ik er ben.
Er zijn mensen die van mij houden.
Niet iedereen vindt mij aardig.
Dat hoort zo.
Ik luister wel naar kritiek.


Ik zeg wat ik voel en wat ik denk.
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op.
Doet iemand rot?
Dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer.
Want ik ben een kanjer!

 


Nog meer informatie vindt u op:
http://www.kanjertraining.nl/