Oudertevredenheidspeiling.Onze school heeft deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.
Aan deze peiling hebben 1219 scholen meegedaan en met al deze scholen worden wij vergeleken.
Het responspercentage voor de peiling op onze school was hoog namelijk 93%.
Slechts 10% van de scholen heeft een score gekregen boven de 8.
U beoordeelde ons met een 8,96 en daarmee kreeg onze school de hoogste score van alle 1219 deelnemende scholen.
Wij zijn trots en erg blij dat u ons deze score heeft gegeven.

Graag willen wij u de gelegenheid bieden het gehele rapport te lezen.
U kunt het rapport in zijn geheel downloaden door
hier te klikken.