Leerlingtevredenheidspeiling.Onlangs hebben wij de tevredenheidspeiling onder de leerlingen afgenomen.
Naast wat ouders van de school vinden is het voor ons natuurlijk ook uitermate belangrijk wat de leerlingen van de school vinden.
Het bureau Scholen Met Succes heeft voor ons de enquête afgenomen en de resultaten weergegeven.
De leerlingen geven enorm positieve waarderingen over de school.
Met name de waarderingen voor de leerkrachten, het leren en werken op school en de omgang van de leerlingen onderling vallen op. De scores zijn op deze onderdelen veel hoger dan het landelijk gemiddelde.
De leerlingen gaven als algemene waardering een 9,36 gemiddeld. Een uitermate positieve waardering.  De hoogste score van alle 934 scholen.
Graag willen wij u de gelegenheid bieden het gehele rapport te lezen.
U kunt het rapport in zijn geheel downloaden door
hier te klikken.