Medezeggenschapsraad.


De medezeggenschapsraad van obs De Vogelaar bestaat uit de volgende personen (2019-2020): 

Naam

Functie

Ouder / leerkracht

Roy Smit Voorzitter Ouder
Marco van der Zeijst Secretaris/Afgevaardige GMR Ouder
Eefje Roelofs Secretaris/Lid Ouder
Dana Borgardijn Lid Ouder
Mariet Bonhof Afgevaardigde GMR Leerkracht
Bianca Linthorst Lid Leerkracht
Karen te Kolsté Lid Leerkracht
Wilma Gorter Lid Leerkracht