Medezeggenschapsraad.


De medezeggenschapsraad van obs De Vogelaar bestaat uit de volgende personen (2021-2022): 

Naam

Functie

Ouder / leerkracht

Marco van der Zeijst Voorzitter/afgevaardige GMR Ouder
Robbert Jan Sluiter Lid Ouder
Saskia van Lenthe Lid Ouder
Dana Borgardijn Lid Ouder
Mariet Bonhof Afgevaardigde GMR Leerkracht
Ramona Doornberg Lid Leerkracht
Wilma Gorter Lid Leerkracht
Miranda van Santen Lid Leerkracht