Medezeggenschapsraad.


De medezeggenschapsraad van obs De Vogelaar bestaat uit de volgende personen (2016-2017): 

Naam

Functie

Ouder / leerkracht

Maya ter Meer Voorzitter Ouder
Roy Smit Lid Ouder
Vanessa Holtkuile Afgevaardigde GMR/secr. Ouder
Eefje Roelofs Secretaris Ouder
Bianca Linthorst Afgevaardigde GMR Leerkracht
Mariet Bonhof Lid Leerkracht
Karen te Kolsté Lid Leerkracht
Wilma Gorter Lid Leerkracht