Info inspectieInspectie lovend over obs De Vogelaar

 

Op dinsdag 22 mei heeft de inspectie van het onderwijs een bezoek gebracht aan onze school.
In het eindgesprek gaf de inspectie aan bijzonder tevreden te zijn over alle punten waar zij een oordeel over uit moest spreken en deze keer waren dat veel punten.
Naast het reguliere bezoek dat elke school eens per 4 jaar krijgt, kreeg onze school een extra uitgebreide controle omdat wij uitgekozen waren mee te doen aan het landelijk jaarverslag van de inspectie voor het basisonderwijs.
Leerkrachten kregen bezoek in de klas, dossiers van leerlingen werden grondig bekeken, het werken van de leerlingen werd beoordeeld enz.
Lovend was de inspectie over de wijze van zorg die geboden wordt.
Kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken krijgen deze op een juiste wijze aangeboden.
Lovend was de inspectie ook over de wijze van omgaan met leerlingen die meer kunnen.
Doordat onze school 1 van de 3 scholen in Overijssel is die mee mogen doen met wetenschap en excellentie, zijn er veel mogelijkheden voor de "plusleerlingen" om zich op allerlei gebieden volop te ontwikkelen.
Op het onderdeel leerprestaties kreeg onze school de maximale score. In alle groepen liggen deze scores boven het landelijk gemiddelde.
De inspectie gaf ons ook een compliment voor de goede omgang van de leerlingen onderling. Samenwerken en de wijze van presenteren in de klas was bijzonder goed. Ongetwijfeld onder invloed van de kanjertraining die de leerlingen in de klas volgen en de maandsluitingen die geregeld plaatsvinden.
Op geen enkel onderdeel in het onderwijs kon de inspecteur iets vinden dat niet goed was. Een prachtig resultaat waar we allemaal TROTS op zijn.