Flexgroep


De Vogelaar biedt ruimte voor talent!
Ook voor leerlingen met cognitief talent is het van belang dat zij de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen.
De Vogelaar levert hieraan een bijdrage door het bieden van mogelijkheden om hun grenzen te verleggen.
Hoe doen we dat?

Met een digitale leeromgeving, uitdagende leeractiviteiten
en ondersteuning voor de leerkrachten.
De Vogelaar biedt o.a. een digitale leeromgeving aan
waarin volop ruimte is voor leerlingen om zich verder te ontwikkelen.
Kinderen met cognitief talent krijgen ook de kans zich
volop te ontwikkelen in wetenschap en techniek.
Hydroliek, pneumatiek, magnetisme, kortom .....
onderzoek doen naar allerlei zaken uit de wetenschap en techniek."Nee, ik slaap niet. Ik ben juist heel erg geconcentreerd bezig".Hydroliek: prachtig!