Groepen


Alle informatie op groepsniveau is terug te vinden in de SchoolApp. Iedere ouder die een kind bij ons op school heeft zitten kan zich aanmelden voor de SchoolApp. Zij krijgen dan de informatie per groep te zien op deze app.