Het project “Fit en gezond”  op school is een goede manier
om een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren.
Wanneer kinderen via verschillende wegen en op diverse plekken
in en om de school dezelfde boodschap krijgen over het belang van gezondheid,
is de kans dat ze er iets mee doen het grootst.
Maandag 12 september zijn we het project “Fit en Gezond” gestart 
met een gezamenlijke dans op het schoolplein.
Tot en met vrijdag 23 september zullen alle groepen in diverse lessen
aandacht besteden aan het project.
Elke groep heeft tijdens het project  één of meerdere  bijzondere activiteiten,
hetzij in school of daarbuiten.
Op dinsdag 4 oktober sluiten we het geheel af met een tentoonstelling.


De kinderen van groep 8 laten zien hoe er gedanst moet worden.


Niet alle kinderen doen mee, maar dat hoeft ook niet.